Hjem > Bestyrelse o.a. > Kasserer
 
 

Kasserer

Skal løbende følge op på bankbevægelser og føre disse i regnskabsprogrammet.

Løbende have et øje på budgettet.

Opkræver medlemmerne kontingent 1 gang pr. år.

Modtager udgiftsbilag fra øvrige bestyrelsesmedlemmer løbende og ekspederer disse hurtigst muligt.

Deltager på de eksterne møder hvor økonomi indgår og hvor formand/næstformand ellers vurderer det vil være relevant.

Til bestyrelsesmøder aflægges status, således at bestyrelsen kan følge med i driften.

Ajourføring af foreningens medlemskartotek.
Ved ændringer meddeles disse til webmaster, hovedforeningen.
Udgivelse af Medlemslister i papirformat ?

Udarbejder årsregnskab til årets generalforsamling i januar måned.

Under bestyrelsens ansvar – uarbejder årsbudget til årets generalforsamling i januar måned, herunder forslag til kontingent.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.phholbaek.dk

Powered By CMSimple.dk

 
=