Hjem > Konkurrencer 2020 > Natøvelser 2018
 
 

Natøvelser 2018

 

INTENTIONER FOR NATØVELSER/AFTENØVELSER (TURNERING) 2018


DANSK POLITIHUNDEFORENING, HOLBÆK AFDELING


Holdene:

  • Niels Ryberg og Pia Reddig
  • Rene K. Hansen og Jacob Aasted
  • Claus Jørgensen og Niels Thim 
  • Arne Aabech og Anne Bjørnstrup

Datoer:

Torsdag den 11. januar 2018

Torsdag den 22. februar 2018


REGIONSNATØVELSEN 2018 I HOLBÆK holdes IKKE da der ikke var tilstrækkeligt med tilmeldinger forige år - men der statses på at afholde denne i 2019.
Natøvelser – Lokal turnering (Aftenøvelser)

Intentioner: ·
Der skal være 3 standpladser (Øvelser). På hver standplads kan opnås 50 points.

I alt 3 standpladser á 50 points=150 points. Der skal være 45 min mellem hver start.

Første start kl. 19:00. 


Hver standplads skal indeholde relevant praktisk politihundearbejde med vægt på hundearbejdet. 
Der kan forekomme stop på alle standpladser. De tre standpladser har følgende ”bundne ” opgaver:
 

1. Rundering/Eftersøgning i skov eller lign.  Areal. ·
Opgaven skal indeholde søgning efter fig. og døde objekter. Opgaven skal tilgodese, at der er unge hunde med, således at opgaven også indeholder fig. og objekter på unghunde klasse niveau. Der bør selvfølgelig også være objekter, som tilgodeser de øvrige klasser. Gerningssteds søg kan forekomme, men det må absolut kun være en mindre del af opgaven.

Opgaven bør tilrettelægges således –og bør ikke være mere kompliceret –end at dom., fig., m.v. kan være klar til tiden for næste start


2. Sporopgave på mark eller lign. areal.

Gerningssted søg kan forekomme, men bør kun være en del af øvelsen. Der kan forekomme genstande og fig. på opgaven. Genstande skal være afvekslende, således at der også er genstande i ungh.kl.størrelse. Hovedvægten på denne opgave er spor- arbejdet. Anvendes stop i opgaven, bør det kun være mindre del af opgaven.

Opgaven bør tilrettelægges således –og bør ikke være mere kompliceret –end at dom., fig., m.v. kan være klar til tiden for næste start


3. Anden opgave. Virksomhed eller lign. areal.

Her kan forekomme stop, rundering, eftersøgning af gerningsm.(fig.) Hovedvægten skal være søgning efter personer eller relevante objekter, som tilgodeser alle klasser (Ungh.,Patr.,K/V). Der kan forekomme både indendørs og udendørs politihunde- arbejde. Det er vedtaget at der kun er levende fig. indendørs! Evt. gerningssteds søg må kun være en mindre del af opgaven her.

Opgaven bør tilrettelægges således –og bør ikke være mere kompliceret –end at dom.,fig., m.v. kan være klar til tiden for næste start.Bemærkninger: De enkelte øvelser skal indeholde objekter og genstande, som relaterer til både unghunde, patrulje, dog få på kriminal og vinderhundeniveau – uden at være for spidsfindige eller bero på en tilfældighed om opgaven løses. 
Husk –det er vigtigst, at vi får trænet vore hunde, og at vi har det rart alle (her tænkes især på temperament!). Alle bør have en fornuftig holdning til nap og bid i genstande og fig. 
Det er jo mørkt og også vanskeligt for hundene. Vi skal arbejde for at undgå nap/bid, hvorfor det er rimeligt med fradrag herfor. (EN TOMMELFINGER REGEL KAN VÆRE FRADRAG AF 1 POINTS, MEN BØR I ØVRIGT BEDØMMES fornuftigt). 
Ved egentligt bid i en figurant bortvises hunden/hf for resten af aftenen!

Figuranter og genstande bør anbringes på en sådan måde, at de ikke umiddelbart kan lyses op. Lygteføring er kun til orientering for huf. Dommere, fig. opfordres her til at anvende et fornuftigt skøn, således at alle kan have en god træning. 
Medbring selv nødvendigt udstyr (sporliner osv.)

Ingen animering af hunden fra figuranterne: Det skal bemærkes, at det er et udbredt ønske, at huf. underrettes, hvis pgl. hund er gået fra genstand/fig., således at huf. kan få trænet (evt. på en kort fremad sendelse, hvis tid efter opgaven).· ·
Ingen genstande indendørs: (Virksomheder) Genstande/døde objekter undgås ved indendørs rundering. 
 
Tidspres: Undgå for meget sløseri med tiden på de enkelte standpladser. Vær fremme til tiden. Lad os blive færdige til tiden (ca. kl.22:00) så vi alle kan komme hjem inden sengetid (midnat).

 
Koordinator: En koordinator vælges for den kommende natøvelse og denne har ansvaret for tilrettelægning af aftenens opgaver(øvelser). Pgl. skal sørge for at ”gruppen” laver øvelserne på de tre standpladser med en ”tovholder” på hver. og med div. dommere, figuranter og medhjælpere. 
Ligeledes er det koordinators ansvar at tilsige huf., at udfylde hovedlister, udlevere startlister og evt. oplæg, samt evt. kørevejledninger. endelig er pgl. ansvarlig for afslutningen på den enkelte aften, og at denne forløber tilfredsstillende.

Dommersedler skal anvendes og udleveres ved afslutningen, således at huf./holdet kan se, hvad man evt. gik glip af.
 
Vigtigt: Husk at give besked til koordinator i god tid, såfremt du ikke vil deltage i aftenens afslutning.!

Startgebyret: fastsættes for tiden til kr. 150,00 pr. hold, - som skal være betalt inden første start til pgl. aftens koordinator. 
Ved evt. spisning de øvrige aftner er det kun hundeførerne der betaler gebyr - fastsat til kr. 25, dvs. dommere, figuranter, koordinatorer spiser "gratis".

Således ref. og vedtaget på medlemsmødet d. 23. november 2017 Jan Priess

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.phholbaek.dk

Powered By CMSimple.dk

 
=